Take a fresh look at your lifestyle.

கொரோனா தொற்றுறுதியான சிறைச்சாலை கைதிகள்

52

பழைய போகம்பர சிறைச்சாலையில் இருந்து தப்பிச்செல்ல முற்பட்ட கைதிக்கும் தப்பிச்சென்ற பொழுது உயிரிழந்த கைதிக்கும் கொரோனா தொற்றுறுதியாகிள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.