Take a fresh look at your lifestyle.

கைதிகளின் ஆர்பாட்டம் நிறைவடைந்துள்ளது

44

பீ சீ ஆர் பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்துமாறு கோரி  போகம்பர சிறைச்சாலை கைதிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் தற்பொழுது நிறைவடைந்துள்ளன.