Take a fresh look at your lifestyle.

ஐதேக தேசிய பட்டியல் தொடர்பில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அறிவிப்பு

26

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேசிய பட்டியல் உறுப்பினராக கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க பெயரிடப்பட்டுள்ளதாக, ஐக்கிய தேசியக் கட்சி இன்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அறிவித்துள்ளது.