Take a fresh look at your lifestyle.

சதொச ஊடாக சலுகை விலையில் பொருட்களை வழங்க அனுமதி

35

சுங்கப் பிரிவினரால் அரசுடைமையாக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை பொதுமக்களுக்கு சலுகை விலையில் விநியோகிப்பதற்காக சதொசவிடம் கையளிப்பதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.