Take a fresh look at your lifestyle.

வங்கிகளுக்கான விசேட சுற்றுநிருபம் வெளியீடு!

40

தனிமைப்படுத்தல் விதிகளுக்கு உட்பட்டு, அனைத்து வர்த்தக வங்கிகளையும் கொடுக்கல் வாங்கல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்காக திறந்து வைக்குமாறு வங்கிகளுக்குமான சுற்றுநிருபமொன்று மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.